15.12.2020

Wycinanki polskie – żywa tradycja

Wystawa powstała dzięki uprzejmości muzeum w Łowiczu, które posiada największą w Polsce kolekcję wycinanek łowickich (ok. 2700 sztuk).
W Polsce tradycja ozdabiania wiejskich chałup papierowymi wycinankami rozwinęła się tylko w niektórych rejonach środkowej i wschodniej części kraju. Wycinanka łowicka, którą prezentujemy na wystawie należy do najciekawszych, bardzo specyficznych i rozpoznawalnych form sztuki ludowej. Pojawiła się w I połowie XIX wieku kiedy w Konstancinie-Jeziornej pod Warszawą rozpoczęto produkcję papieru glansowanego nazywanego do dziś wycinankowym. Jedynie w regionie Łowickim wycinanki są wielobarwne i powstają przez naklejanie, najpierw na biały karton, a potem nakładanie na siebie, wielu warstw w kolorach, najczęściej kontrastowych, zaczynając od największych do najmniejszych elementów. Wycinanka jest abstrakcyjnym ornamentem skomponowanym rytmicznie i zazwyczaj symetrycznie do jednej lub kilku osi, co osiąga się przez cięcie wielokrotnie złożonego papieru. Cięto je bezpośrednio, bez uprzedniego rysowania wzoru, nożycami do strzyżenia owiec.
Obecnie wycinanka łowicka w odbiorze ogólnopolskim i międzynarodowym często zatraca kontekst regionalny i odbierana jest jako symbol polskiej ciągle żywej materialnej kultury ludowej. Obecnie w Łowiczu i okolicy żyje i tworzy kilkanaście aktywnych wycinankarek.