12.03.2022

OLSZTYN. Miasto, które urzekło Kopernika

Na północy Polski, wśród licznych jezior i łagodnych pagórków powstałych jako rezultat okresów zlodowacenia, położony jest Olsztyn, stolica Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Twierdza i miasto wokół niej powstały w XIV wieku, w czasach, gdy tymi terenami władali Krzyżacy. Niemieckie imię miasta to Allenstein. Jako stolica ziemi warmińskiej Olsztyn znalazł się w polskich rękach po pokoju w Toruniu z 1466 roku i w granicach Polski pozostał do rozbiorów w XVIII wieku. Zamek w Olsztynie był siedzibą biskupów warmińskich, w związku z czym mieszkał w nim i pracował i Mikołaj Kopernik, kanonik warmiński. W czasie wojny polsko-krzyżackiej Mikołaj Kopernik dowodził obroną Olsztyna przed armią krzyżacką. Tutaj prowadził również swoje obserwacje astronomiczne, tutaj rozpoczął prace nad swoim dziełem życia „De revolutionibus“. Na ścianie zamku olsztyńskiego odkryto tzw. Tablicę astronomiczną, szkic zapisujący ślady dróg Słońca po niebie, który najprawdopodobniej wykonał sam Kopernik.
Tereny te znalazły się ponownie w granicach Polski po drugiej wojnie światowej. Było to związane z wielkim przesiedleniem ludności. We współczesnej Polsce Olsztyn stał się głównym ośrodkiem miejskim w północno-wschodniej części kraju. Dziś mieszka w nim ponad 170 tysięcy ludzi. W mieście działa i prężny Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, który może się pochwalić wspaniałym kampusem położonym wśród jezior i lasów.
Dużą część miasta pokrywają parki i jeziora, między którymi największe jest jezioro Ukiel (powierzchni 25,9 km2). Zagospodarowanie parków i brzegów jezior to sposób nie tylko na wzbogacenie o oferty wypoczynkowej dla mieszkańców, ale i na przyciągnięcie licznych turystów. Turystów do Olszty