20.07.2020

Kraków Zagrzebiowi

Przypominamy wystawę, przygotowaną przed kilkoma laty w związku z publikacją dwujęzycznej książki Kraków Zagrzebiowi / Krakov Zagrebu.
Jest to reprint albumu jaki artyści krakowscy przygotowali w roku 1881, a dochód z jego sprzedaży był przeznaczony na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi z 1880 r. w Zagrzebiu. Obok reprintu, w książce znalazły się dodatkowe teksty, które wyjaśniają okoliczności tego projektu humanitarnego. Wystawa ta wystawiona była w 2011 r. w Zagrzebiu, a w 2012 r. w Krakowie. Okoliczności w jakich znaleźliśmy się w 2020 roku uczyniły wystawę ponownie aktualną. Wydawało nam się ważne aby dziś przypomnieć ten akt solidarności pomiędzy Polakami i Chorwatami sprzed 140 lat.