Početna stranica

Image

O nama

Poljska kulturna udruga „Mikolaj Kopernik“ najstarija je organizacija poljske dijaspore u Hrvatskoj danas. Godine 2020. proslavila je 30. godišnjicu svoga osnivanja. Poljaci u Hrvatskoj jedna su od 22 nacionalne manjine, pri čemu spadaju među manje brojne ali vrlo aktivne manjinske zajednice. Upravo je aktivnost PKU „Mikolaj Kopernik“ najprimjetnija, s obzirom na broj Poljaka koji žive u Zagrebu i okolici te s obzirom na dugu tradiciju i aktivnost njezinih članova.