Knjižnica

Dyżury biblioteki:

W każdą środę w godzinach 17.00-19.00.

W czwartki w godz. 17.00-19.00.

e-mail: biblioteka@kopernik.hr

Z biblioteki mogą korzystać wszyscy znający język polski. Wpisowe wynosi 20 kun. Dla członków Towarzystwa wypożyczanie jest bezpłatne.

Pobierz aktualny katalog: