Młodzież polonijna…

Młodzież polonijna…

Członkami Sekcji jest młodzież polskiego pochodzenia, uczniowie szkół średnich, studenci i absolwenci Uniwersytetu Zagrzebskiego.

O nas

O nas

Nasze Towarzystwo w przeciągu 28 lat dokonało wielu osiągnięć i zawarło liczne kontakty, bardzo cenne dla naszego środowiska polonijnego.

Najnowszy biuletyn

Najnowszy biuletyn

W numerze: • Wystawa Wycinanki polskie – żywa tradycja • Studio Kopernika • Mikołajki i Święta Bożego Narodzenia • Szopka Ewy i Iva Zrno • Z życia Polskiej Szkoły