Wesprzyj nas 1%

Szanowni Państwo,

nasze Towarzystwo zawarło ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska“ porozumienie, dzięki któremu zainteresowane osoby (polscy podatnicy) będą mogły za pośrednictwem SWP przekazywać na nasze konto jednoprocentowy odpis od podatku. Jeśli polski podatnik płaci w Polsce roczny podatek np.2000 zł – to zadeklarowany 1% – 20 zł szedłby na konto naszego Towarzystwa. Innymi słowy są to pieniądze odciągnięte z podatku, który i tak podatnik musi zapłacić. W naszym interesie jest jak najszybciej zawiadomić o istnieniu takiej możliwości jak najwięcej naszych znajomych i przyjaciół w Polsce. Ponieważ sprawa jest w tej chwili aktualna (okres składania zeznań podatkowych i wypełnianie tzw. PIT-u) prosimy o rozpropagowanie naszej prośby.

Dane, które należy wpisać do formularzy PIT-37, PIT-36 lub PIT-36L (w zależności od kategorii podatnika i sposobu w jakim rozlicza się z należnego podatku):

 

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska“

KRS: 0000034914

cel szczegółowy 1%: PTK „M. Kopernik“ Zagrzeb

pit-37-1-PROCENT

Rubryka I Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)

pozycja 131: numer KRS: 0000034914

pozycja 132: należy wpisać kwotę – 1% od sumy z pozycji 126 w deklaracji PIT

(w przykładzie podano 100 zł jako 1% podatku należnego 10.000 zł)

Rubryka J Informacje uzupełniające

pozycja 133: cel szczegółowy 1%: PTK „M. Kopernik“ Zagrzeb

Uwaga! Brak wpisania celu szczegółowego spowoduje, że pieniądze nie trafią do naszego Towarzystwa, zasilą jedynie konto Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

pozycja 134 – nieobowiązkowa – zaznaczenie wyrażenia zgody pozwoli na przekazanie informacji Stowarzyszeniu kto był darczyńcą

Pozycja 135 – można wpisać dodatkowe informacje np. telefon, e-mail.

Dziękując po raz kolejny za donacje wpłacone w roku ubiegłym przypominamy, że szystkie zebrane fundusze zostaną przekazane na konto naszego Towarzystwa i ułatwią nam naszą działalność.

W naszym wspólnym interesie leży rozpropagowanie tej wiadomości wśród przyjaznych nam polskich podatników. Dziękujemy.

Zarząd PTK „M.Kopernik“