Walne zebranie

walne

Dnia 26 września 2012 r., o godz. 17.30 odbyło się Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Kulturalnego im. Mikołaja Kopernika w Zagrzebiu, podczas którego został wybrany nowy Zarząd.

Do nowego Zarządu zostali wybrani:

1)    Jolanta Sychowska-Kavedžija – prezes PTK „M.Kopernik”
2)    Zastępcy prezesa – Babara Kryżan-Stanojević  i Beata Winnicka-Božanović
3)    Honorowa przewodnicząca – Walentyna Lončarić
4)    Sekretarz – Janina Wojtyna-Welle
5)    Członkowie Zarządu – Arkadiusz Niziński i Magdalena Najbar-Agičić
6)    Skarbnik – Marina Kukina
7)    Księgowa – Magdalena Kovač
8)    Ref. ds. gospodarczych – Mariola Dunaj i Beata Validžić
9)    Komisja Rewizyjna – Jadwiga Jakus, Krystyna Simić i Petar Zavacki

Prowadzenie biblioteki przejęła pani Jadwiga Jakus natomiast Mariola Dunaj podjęła się funkcji osoby do kontaktów w sprawie zespołu wokalnego „Wisła“.