Izborna skupština
Izborna skupština

Izborna skupština Poljske kulturne udruge „Mikołaj Kopernik” u Zagrebu održana je 7. Ožujka 2018. Godine. Izabran je novi Upravni odbor PKU u sastavu:
Predsjednica: Magdalena Najbar-Agičić
Zamjenice predsjednice: Małgorzata Vražić i Ewa Zrno
Članice Upravnog odbora: Jolanta Sychowska-Kavedžija i Marta Cvetkov
Tajnik: Beata Winnicka-Božanović
Blagajnik: Beata Jurčec
Izabrana je i zamjenica blagajnice: Katarzyna Dzięgielewska-Gajski