Walne zebranie wyborcze
Walne zebranie wyborcze

Walne zebranie wyborcze Polskiego Towarzystwa Kulturalnego „Mikołaj Kopernik“ w Zagrzebiu odbyło się 7 marca 2018 roku. Wybrany został nowy Zarząd PTK w składzie:
Przewodnicząca: Magdalena Najbar-Agičić
Wiceprzewodniczące: Małgorzata Vražić i Ewa Zrno
Członkinie Zarządu: Jolanta Sychowska-Kavedžija i Marta Cvetkov
Sekretarz: Beata Winnicka-Božanović
Skarbnik: Beata Jurčec
Wybrano również zastępcę skarbnika: Katarzyna Dzięgielewska-Gajski