Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie
Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie

Dnia 16 października 2015 r. w siedzibie naszego Towarzystwa odbyło się Walne Zgromadzenie, którego celem było przyjęcie nowego Statutu. Statut był dostępny przez 3 miesiące w Sieci.

Nowy statut został przez Zgromadzenie przyjęty jednogłośnie i przekazany do dalszej akceptacji przez władze Miasta.

Po zamknięciu zgromadzenia odbyło się zebranie, na którym omawiane były sprawy aktualne, przede wszystkim organizacja jubileuszu Towarzystwa. Było wiele pomysłów więc nasza rocznicowa uroczystość na pewno przebiegać będzie w radosnej atmosferze.