Spotkanie z pisarką Anną Nasiłowską

nasilowska-01

Prof. dr hab. Anna Nasiłowska pisarka, poetka, dziennikarka, historyk literatury, dydaktyk gościła w Zagrzebiu na zaproszenie Koordynacji mniejszości narodowych miasta Zagrzebia i Przedstawiciela polskiej mniejszości narodowej. Spotkanie z Pisarką odbyło się w Klubie Chorwackich pisarzy 21 października o godzinie 19.00. Wykorzystaliśmy pobyt Pisarki w Zagrzebiu i pochwaliliśmy się nasza biblioteką. Pisarka udzieliła nam wywiadu, który zostanie zamieszczony w następnym numerze Kopernika. Anna Nasiłowska przekazała na ręce Walentyny Lončarić do biblioteki pięć swoich książek.

nasilowska-02