Przekaż 1% na nasze Towarzystwo
Przekaż 1% na nasze Towarzystwo

Nasze Towarzystwo zawarło ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska“ porozumienie, dzięki któremu zainteresowane osoby (polscy podatnicy) będą mogli za pośrednictwem SWP przekazywać na nasze konto jednoprocentowy odpis od podatku. Jeśli polski podatnik płaci w Polsce roczny podatek np.2000 zł – to zadeklarowany 1% – 20 zł od tego szedłby na konto naszego Towarzystwa. Innymi słowy są to pieniądze odciągnięte z podatku, który i tak podatnik musi zapłacić. W naszym interesie jest jak najszybciej zawiadomić o istnieniu takiej możliwości jak najwięcej naszych znajomych i przyjaciół w Polsce. Ponieważ sprawa jest w tej chwili aktualna prosimy o rozpropagowanie naszej prośby.

Dane, które należy wpisać do formularzy PIT-37, PIT-36 lub PIT-36L (w zależności od kategorii podatnika i sposobu w jakim rozlicza się z należnego podatku):

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska“

KRS: 0000034914

cel szczegółowy 1%: PTK „M. Kopernik“ Zagrzeb

Rubryka J Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)

pozycja 137: numer KRS: 0000034914

pozycja 138: należy wpisać kwotę – 1% od sumy z pozycji 126 w deklaracji PIT

Rubryka K Informacje uzupełniające

pozycja 139: cel szczegółowy 1%: PTK „M. Kopernik“ Zagrzeb

Uwaga! Brak wpisania celu szczegółowego spowoduje, że pieniądze nie trafią do naszego Towarzystwa, zasilą jedynie konto Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

pozycja 140 – nieobowiązkowa,choć wskazana – zaznaczenie wyrażenia zgody pozwoli na przekazanie informacji Stowarzyszeniu kto był darczyńcą

Pozycja 141 – można wpisać dodatkowe informacje np. telefon, e-mail.

Wszystkie zebrane w ten sposób fundusze zostaną przekazane na konto naszego Towarzystwa i ułatwią nam naszą działalność.

W naszym wspólnym interesie leży rozpropagowanie tej wiadomości wśród przyjaznych nam polskich podatników. Dziękujemy.

Zarząd PTK „M.Kopernik“