Pomoc powodzianom z Gunji
Pomoc powodzianom z Gunji

Do akcji pomocy powodzianom z Gunji zainicjowanej przez Polską Szkołę w Zagrzebiu i Przedstawiciela Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia dołączyło również nasze Towarzystwo. W siedzibie na Mesničkiej zebraliśmy artykuły spożywcze, które następnie zostaną bezpośrednio przekazane potrzebującym.