Młodzież polonijna

manjine_zagrebSekcja młodzieżowa w Polskim Towarzystwie Kulturalnym „Mikołaj Kopernik”w Zagrzebiu istnieje 3 lata. Przewodnicząca: Marta Cvetkov

Członkami Sekcji jest młodzież polskiego pochodzenia, uczniowie szkół średnich, studenci i absolwenci Uniwersytetu Zagrzebskiego. Wielu z nich otrzymywało i nadal otrzymuje stypendium z Polski z fundacji Semper Polonia.

Spotkania młodzieży Polonijnej odbywają się raz w miesiącu w siedzibie Polskiego Towarzystwa Kulturalnego „Mikołaj Kopernik” w Zagrzebiu, ul. Mesnička 6, w każdy drugi piątek miesiąca.

Wraz z pozostałymi członkami Towarzystwa młodzież uczestniczy w działalności programowej Towarzystwa, realizuje roczny plan pracy Sekcji (spotkania, wykłady, koncerty)oraz uczestniczy w dyżurach w siedzibie Towarzystwa. Oprócz regularnych zebrań organizowane są także spotkania z okazji polskich świąt narodowych i kościelnych oraz innych imprez PTK „Mikołaj Kopernik”. Młodzież polonijna uczestniczy w organizacji imprez i spotkań Towarzystwa. Ich pomoc jest realizowana w formie wykładów z religijną, historyczną lub inną tematyką, recytacji poezji lub prozy, ozdabiania siedziby Towarzystwa, przygotowania polskich tradycjonalnych dań, itp.

Młodzież samodzielnie przygotowała wykład związany z Unią Europejską po przystąpieniu Polski do Unii oraz wykład na cześć Jana Pawła II. W siedzibie Towarzystwa organizowała także koncert muzyki klasycznej, seminaria związane z parapsychologią oraz fizyką z wykładowcą panem Karlo Zavackim. Na wykłady jest zapraszana Polonia oraz przyjaciele, obywatele Chorwacji w celu zapoznania ich z polską kulturą, tradycją i polską współczesnością.
Przygotowane były również wieczory filmowe, na których można było zapoznać się z polską kulturą filmową, przeszłą i współczesną.

We wrześniu 2006 roku utworzono folklorystyczną grupę taneczną z udziałem tutejszej młodzieży polonijnej. Pierwszy wielki występ grupy tanecznej wraz z chórem PTK „Mikołaj Kopernik” odbył się dnia 5 listopada 2006 r. w Hali Koncertowej „Vatroslav Lisinski” w Zagrzebiu na IX  Przeglądzie Twórczości Kulturalnej Mniejszości Narodowych Republiki Chorwacji.
Latem 2006 roku wysłano czterech członków Sekcji na Międzynarodowe Spotkanie Studentów Polonijnych, a dwóch delegatów wzięło udział w Młodzieżowych Warsztatach Dyskusyjnych, które organizowała Europejska Unia Wspólnot Polonijnych.

Zainteresowanie młodzieży skierowane jest również na współprace z młodzieżą polonijną z innych krajów, w formie zjazdów i spotkań polonijnych, dla umożliwienia nawiązania wzajemnych więzi uczestników. Celem jest poznanie sytuacji Polonii w poszczególnych krajach Europy, poszukiwanie tożsamości i więzi z Ojczyzną, rozbudzanie w uczestnikach zainteresowania polskimi wartościami narodowymi i propagowanie ich, w miarę swoich możliwości, w środowiskach polonijnych w miejscu swojego zamieszkania.