Nagrody i odznaczenia
Nagrody i odznaczenia

Podczas uroczystości związanych z  25 rocznicą założenia Polskiego Towarzystwa Kulturalnego „Mikołaj Kopernik“  17 października 2015 roku siedmiorgu członkom PTK

„Mikołaj Kopernik“ zostały wręczone medale i odznaczenia za trud i pracę włożoną w szerzenie dobrego imienia Polski i pracę na polu polonijnym. Odznaczeniami wyróżnionych udekorował Jego Ekscelencja Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej Maciej Szymański. Nagrodzeni zostali:

1.

Walentyna  Lončarić

Odznaką Honorową

„Bene merito”

Ministerstwa Spraw Zagranicznych

10.09.2015 r.

2.

Izabella Glavić

Medalem Komisji Edukacji Narodowej

Ministerstwa Edukacji Narodowej

01.10.2015 r.

3.

Mariola Ewa Dunaj

Honorową odznaką

„Zasłużony dla kultury polskiej”

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 09.10.2015 r.

4.

Janina Wojtyna-Welle

Honorową odznaką

„Zasłużony dla kultury polskiej”

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 09.10.2015 r.

5.

Jolanta Sychowska-Kavedžija

Honorową odznaką

„Zasłużony dla kultury polskiej”

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 09.10.2015 r.

6.

Jasmin Novljaković

Honorową odznaką

„Zasłużony dla kultury polskiej”

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 09.10.2015 r.

7.

Branko Šegota

Honorową odznaką

„Zasłużony dla kultury polskiej”

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 09.10.2015 r.