Konkurs “Najpiękniejsze zdjęcie z wakacji!”
http://kopernik.hr/wp-content/uploads/2018/09/Konkurs-fita1072.jpgKonkurs “Najpiękniejsze zdjęcie z wakacji!”

Ogłaszamy konkurs na najpiękniejsze zdjęcie z wakacji! Przysyłajcie swoje propozycje na mail PTK: kopernik@kopernik.hr do 10.09.2018 r. W konkursie są trzy kategorie: najpiękniejszy widok, nieznane miejsce, zaskakujące zdarzenie. 3 najlepsze prace opublikujemy w naszym biuletynie, nagrodą będzie też niespodzianka od redakcji.