Konkurs na skecz i scenariusz kabaretu o dwujęzyczności
http://kopernik.hr/wp-content/uploads/2018/09/grouplaughing.jpgKonkurs na skecz i scenariusz kabaretu o dwujęzyczności

Używając dwóch lub więcej języków, czasem trafiają się nam różne humorystyczne sytuacje. Jeżeli miałeś tego typu zdarzenia, jesteś dobrym obserwatorem, lubisz się śmiać, a do tego jeszcze masz lekkie pióro – spróbuj swoich sił w napisaniu scenariusza na skecz lub kabaret na temat dwujęzyczności i wartości jakie przynosi znajomość języka polskiego poza granicami kraju! Zapraszamy do udziału zarówno młodzież, jak i dorosłych. Najlepsze prace będą używane w inscenizacjach w szkołach sobotnich i polonijnych organizacjach organizujących obchody Polonijnego Dnia Dwujęzyczności (20 – 21 października), a na ich autorów czekają atrakcyjne nagrody!

Regulamin konkursu.
1. Uczestnicy:
– Kategoria I: młodzież do lat 18
– Kategoria II: dorośli od lat 18
– Kategoria III: uczestnicy grupowi, czyli np. nauczyciel z dzieckiem lub rodzic z dzieckiem, grupa uczniów etc.
2. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać jeden skecz lub jeden scenariusz na kabaret w języku polskim na temat dwujęzyczności. Scenariusz może częściowo zawierać zdania lub słowa w języku angielskim lub innym języku kraju, z którego pochodzi jego autor.
3. Skecze i scenariusze kabaretu nie mogą być wcześniej publikowane.
4. Każdy skecz lub kabaret nie powinien trwać dłużej niż niż 5-10 minut.
5. Prace będą oceniane pod względem humoru i oryginalności.
6. Prace należy wysyłać na adres: redakcja@dobrapolskaszkola.com do dnia 20 września 2018r. Obok scenariusza należy podać swój wiek, kraj zamieszkania oraz szkołę lub organizację, jeżeli uczestnik jest ewentualnie z taką związany.
7. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 25 września 2018 r.
8. Nagrodzone prace zamieszczone zostaną w bazie materiałów do ściągnięcia na stronie www.PolishBilingualDay.com można je będzie używać w inscenizacjach w szkołach sobotnich i polonijnych organizacjach organizujących obchody Polonijnego Dnia Dwujęzyczności, z podaniem nazwiska autora/autorów, w ramach licencji Creative Commons. Zwycięzcy otrzymają również nagrody finansowe i rzeczowe, ich nazwiska oraz prace zostaną opublikowane na portalu www.DobraPolskaSzkola.com
Zapraszamy!