In memoriam
http://kopernik.hr/wp-content/uploads/2019/09/basia2.jpgIn memoriam

prof. dr. sc. Barbara Kryżan-Stanojević
(1947 – 2019)

W sobotę 14 września zmarła nasza wybitna członkini i była przewodnicząca PTK „M. Kopernik” Barbara Kryżan-Stanojević, emerytowana profesor Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu w Zagrzebiu. Ceremonia pogrzebowa Barbary Kryżan-Stanojević odbędzie się w środę 18 września o godz. 14:30 na Zagrzebskim Krematorium.

Barbara Kryżan-Stanojević urodziła się w Polsce w 1947 r., a ukończyła slawistykę w Warszawie, gdzie uzyskała również doktorat. Po przeprowadzce do Chorwacji pracowała najpierw w „Podravce” w Koprivnicy, a potem jako lektorka i profesor języka polskiego n Uniwersytecie w Zagrzebiu oraz tłumaczka. W swych badaniach naukowych zajmowała się socjolingwistyką, glottodydaktyką i kwestiami tłumaczenia na bliskie języki. Sama również zajmowała się tłumaczeniami z języka polskiego na chorwacki i odwrotnie. Rezultatem jej projektu naukowego „Suprotstavljanje globalizaciji jezika i kultura“ są cztery książki. Była członkinią międzynarodowego stowarzyszenia nauczycieli języka polskiego oraz chorwackich stowarzyszeń filologicznych. Przez lata była aktywna w życiu Polonii w Zagrzebiu, pełniąc również funkcję przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Kulturalnego „M. Kopernik“. W roku 2002 otrzymała odznaczenie Zasłużona dla kultury polskiej.