Zahvaljujemo za 1%!

1-procent-akt

Poljska kulturna udruga „Mikolaj Kopernik“ zahvaljuje udruzi „Wspólnota Polska“ koja je omogućila uplatu 1% poreza na račun organizacije javnog djelovanja namijenjenog PKU „Mikolaj Kopernik“ u Zagrebu. Bez ove pomoći djelatnost naše Udruge bila bi znatno siromašnija.

Prije svega bismo željeli zahvaliti svim našim prijateljima koji su nam odlučili pomoći, zahvaljujući kojima se djelovanje naše udruge razvija još uspješnije. Na našim internetskim stranicama informiramo vas o planovima i događajima koje organiziramo u našoj poljskoj sredini u Zagrebu. Nismo uspjeli doći do imena naših dobrotvora, nismo dakle mogli zahvaliti svakome od njih ponaosob. Međutim, sudeći po svoti koja je stigla na naš račun znamo da mnogi naši poljski prijatelji prate naše aktivnosti. Još jednom toplo zahvaljujemo i nadamo se da nas ni ove godine prilikom plaćanja poreza nećete zaboraviti.

U ime PKU „Mikołaj Kopernik“

Odbor Udruge