Dyżur 18.09 odwołany

We wtorek 18.09 dyżur w siedzibie Towarzystwa odwołany.