Młodzież polonijna…

Młodzież polonijna…

Członkami Sekcji jest młodzież polskiego pochodzenia, uczniowie szkół średnich, studenci i absolwenci Uniwersytetu Zagrzebskiego.

O nas

O nas

Nasze Towarzystwo w przeciągu 28 lat dokonało wielu osiągnięć i zawarło liczne kontakty, bardzo cenne dla naszego środowiska polonijnego.

Najnowszy biuletyn

Najnowszy biuletyn

W numerze: • Wystawa Sukcesy Drugiej Rzeczypospolitej-Gdynia • Rubryka Język i my Barbary Kryżan-Stanojević po raz czterdziesty • Wigilia