Wybory Przedstawiciela Mniejszości Polskiej w Zagrzebiu

TRG STJEPANA RADIĆA 1

Wybory Przedstawiciela Mniejszości Polskiej w Zagrzebiu

Drodzy rodacy, Polacy zamieszkali w Zagrzebiu,
W niedzielę 5 maja odbędą się wybory, w których obywatele Chorwacji narodowości polskiej zamieszkali w Zagrzebiu, członkowie naszego Polskiego Towarzystwa Kulturalnego „Mikołaj Kopernik“, ale i niezrzeszeni, wybierać będą swego przedstawiciela przy władzach miasta. Głosowanie odbędzie się w lokalu wyborczym nr 50 (Biračko mjesto broj 50.: ZGRADA GRADSKE UPRAVE GRADA ZAGREBA, TRG STJEPANA RADIĆA 1, ZAPADNI ULAZ) w godzinach od 7:00 do 19:00.
Polskie Towarzystwo Kulturalne „Mikołaj Kopernik“ ma swą kandydatkę na Przedstawiciela Mniejszości Polskiej w Zagrzebiu – panią Jolantę Sychowską-Kavedžija, oraz kandydatkę na jej zastępcę – panią Izabellę Glavić. Są to osoby znane i aktywne w tutejszym polskim środowisku. Jesteśmy przekonani, że pełniąc swoja funkcje będą działać na korzyść wszystkich Polaków w Zagrzebiu.