Uspomena o Mariji

KC Dubrava

Uspomena o Mariji

4. lipnja u 11 sati u Kulturnom centru Dubrava održat će se predstava o Marijii Sklodovskoj Curie pod naslovom:  Uspomena o Mariji