Prezentacja książki II Rzeczpospolita Polska w okresie międzywojennym (1918-1939)

Interliber

Prezentacja książki II Rzeczpospolita Polska w okresie międzywojennym (1918-1939)

Prezentacja książki Magdaleny Najbar-Agičić II Rzeczpospolita Polska w okresie międzywojennym (1918-1939)

14.11. 2018. g. 17
Interliber – Międzynarodowe Targi Książki
Pawilon 6 Zagrebačkog velesajma
Avenija Dubrovnik, Zagreb