„Lekcje u Różewicza“ – spotkanie z Januszem Drzewuckim

Savska 24/36

„Lekcje u Różewicza“ – spotkanie z Januszem Drzewuckim

20.11.19 o godzinie 18.00 zapraszamy na kolejne wydarzenie w ramach Polskiej Jesieni w Zagrzebiu

Lekcja u Różewicza”- spotkanie z Januszem Drzewuckim będzie się składało z dwóch części: w pierwszej nasz gość opowie o swojej znajomości, współpracy i przyjaźni z Tadeuszem Różewiczem. Opowie też o książce będącej pokłosiem tej znajomości. Książka została nominowana w tym roku do nagrody im. Reymonta.
Druga część będzie poświęcona samemu Januszowi Drzewuckiemu – poecie i krytykowi literackiemu, który odczyta również swoje wiersze i opowie o poetyckich marzeniach i wizjach, o tym czy łatwo być krytykiem literackim i co to właściwie znaczy. Spotkanie poprowadzi dr Małgorzata Vrazic.
………………………………………………………………………………….
“Lekcje u Różewicza” to książka krytycznoliteracka poświęcona przede wszystkim poezji Tadeusza Różewicza, ale także jego prozie, dramatom i eseistyce. Janusz Drzewucki – towarzyszący wiernie pisarzowi od 1991 roku – kiedy to ukazał się tom Płaskorzeźba – pisze także o jego felietonistyce, satyrach i humoreskach, o autoportrecie wykreowanym w rozlicznych wywiadach prasowych, wreszcie o korespondencji, m.in. z Jerzym Nowosielskim oraz Karlem Dedeciusem, a także o najważniejszych, traktujących o autorze Niepokoju, literaturoznawczych interpretacjach, m.in. Kazimierza Wyki oraz Tadeusza Drewnowskiego. Ponadto Drzewucki pokazuje związki pisarza z matką, z braćmi Januszem i Stanisławem, dialogi, jakie w swojej twórczości prowadził np. z Ezrą Poundem i Czesławem Miłoszem.

Na końcu książki znalazły się listy Różewicza do autora z lat 1996–2014, wyimki z dziennika, w których krytyk opowiada o swoich osobistych kontaktach z pisarzem, a także fotografie przedstawiające Różewicza.

“Lekcje u Różewicza” to świadectwo lektury twórczości jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy przełomu XX i XXI wieku.
Tekst ze strony Wydawnictwa Warstwy:
http://www.wydawnictwowarstwy.pl/products/1710