Dni Współczesnego Filmu Polskiego 2013

W dniach 24-28 kwietnia 2013 r. w Zagrzebiu w kinie Europa odbodbył się „Przegląd współczesnego filmu polskiego”. Organizatorem imprezy jest Polskie Towarzystwo Kulturalne „Mikołaj Kopernik“. Film polski ma długą i bogatą tradycję, a polscy reżyserzy znajdują się w gronie najznamienitszych twórców światowych. W powszechnej świadomości znajdują się takie osoby jak Andrzej Wajda, Roman Polański, Krzysztof Kieślowski, Krzysztof Zanussi czy Agnieszka Holland. Celem przeglądu było przybliżenie chorwackiej publiczności osiągnięć najnowszej polskiej…Keep Reading